Uslovi korišćenja

Rezervacije i plaćanja

Da biste napravili rezervaciju kod Atlantix Grupe, morate pružiti tačne i potpune informacije o sebi. Takođe, morate izvršiti plaćanje u potpunosti prilikom rezervacije, osim ako agencija ne dogovori drugačije. Prihvatamo različite načine plaćanja, koji su opisani na našoj veb stranici.

Svaka rezervacija koju izvrši kupac, bilo putem veb stranice ili na drugi način, smatra se ponudom kupca za kupovinu odgovarajućeg paketa ili drugog aranžmana putovanja podložnog ovim uslovima rezervacije. Kupac koji vrši rezervaciju prihvata ove uslove u ime svih članova svoje putničke grupe i odgovoran je za plaćanje koje je dužan platiti u potpunosti. Slanjem rezervacije, kupac garantuje i potvrđuje da se pridržava ovih aranžmana.

Važnost cijena

Sve cijene navedene u tarifama Atlantix Grupe zasnovane su na trenutnim cijenama i podložne su promjenama bez prethodne najave, u zavisnosti od poreza ili bilo kakvog povećanja troškova koji su van kontrole Atlantix Grupe. Ako je pogrešna cijena objavljena greškom, Atlantix Group zadržava pravo da odbije, otkaže, izmijeni ili ograniči bilo koju porudžbinu po pogrešnoj cijeni. Atlantix Group zadržava pravo da obavijesti kupca o svakom povećanju cijena već objavljenih u cjenovnicima, brošurama ili na veb stranici Atlantix Grupe. Eventualne promjene u cijenama neće biti napravljene bez najmanje 14 dana prethodne najave.

Intelektualno vlasništvo

Sav sadržaj na našoj veb stranici, uključujući tekst, grafiku, logotipe, slike i softver, vlasništvo je Atlantix Grupe i zaštićen je zakonima o autorskim pravima. Zabranjeno je koristiti ili reprodukovati bilo koji sadržaj sa naše veb stranice bez našeg pismenog odobrenja.

Ograničenje odgovornosti

Atlantix Group nije odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na lične povrede, oštećenja imovine ili gubitak prihoda, koji se mogu desiti tokom vašeg putovanja. Snažno preporučujemo da kupite putno osiguranje kako biste se zaštitili od neočekivanih događaja.

Nadležno zakonodavstvo

Slažete se da Atlantix Group, njegovi zaposleni, agenti i pridružena lica budu obeštećeni i oslobođeni od bilo kakvih potraživanja, radnji, zahtjeva, odgovornosti i troškova, uključujući razumne pravne troškove, koji proizilaze iz vašeg korišćenja naših usluga.

Promjene uslova

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku izmijenimo ove uslove i bilo kakve promjene će stupiti na snagu odmah po objavljivanju na našem veb sajtu. Ohrabrujemo vas da redovno pregledate naše uslove zbog eventualnih ažuriranja i promjena.

Nadležno zakonodavstvo

Ovi uslovi uređuju se zakonima Crne Gore, a sve sporove koji proizilaze iz ovih uslova riješavaće isključivo nadležni sudovi u Crnoj Gori.

Putno osiguranje

Želimo da vas podsjetimo da putno osiguranje nije uključeno u cijenu naših tura i da su klijenti u potpunosti odgovorni za organizovanje sopstvenog osiguranja. Imajte na umu da ako se odlučite da ne kupite putno osiguranje, Atlantix Group neće biti odgovoran za bilo kakve troškove koji nastanu usljed otkazivanja putovanja, prekida putovanja, medicinskih hitnih slučajeva ili drugih nepredviđenih događaja.

Pravna napomena

Atlantix Group ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu, gubitak, nesreću, povredu, bolest ili promjenu rasporeda zbog vremenskih uslova, štrajka, prirodne katastrofe ili bilo koje druge sile koja nije pod kontrolom Atlantix Group, a koja se može dogoditi tokom vašeg putovanja. Snažno preporučujemo da kupite putno osiguranje kako biste se zaštitili od nepredviđenih događaja. Atlantix Group zadržava pravo da izmijeni rute, itinerare ili vrijeme polaska bez prethodne najave, ukoliko je to potrebno.