Uslovi plaćanja

Uslovi plaćanja

  • Kreditna kartica će biti naplaćena za ukupan iznos u skladu sa uslovima u prihvaćenom predlogu.
  • Prihvatamo sljedeće kreditne kartice: MasterCard, Maestro i Visa

                                                         

  • Kreditna kartica će biti naplaćena u valuti prikazanoj na predlogu/proforma fakturi i izdatoj fakturi.
  • Vaši lični podaci, kao i podaci o vašoj kreditnoj kartici, u potpunosti su zaštićeni. Prenos podataka se odvija na zaštićenom serveru.
  • Ne nudimo nikakav povraćaj novca
  • U slučaju da kreditna kartica ne može da se naplati, zadržavamo pravo da otkažemo vašu porudžbinu (naravno, ukoliko se slažete sa time… uvek možete ponuditi nešto drugo)
  • Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na: info@atlantiktravel.com

 

Kompanija

Sjedište: Jadranski put BB, Budva 85310, Crna Gora
PDV: 02923815
Telefon: +382 68 576 666
E-mail: info@atlantixtravel.com
Više detalja o Atlantix Group (Atlantix Travel) dostupno je ovdje.


Izjava o zaštiti i prikupljanju podataka o ličnosti i njihovom korišćenju


Atlantix Group (Atlantix Travel) obezbjeđuje zaštitu ličnih podataka prikupljanjem samo osnovnih podataka o klijentima neophodnim za ispunjavanje poslovnih obaveza. Prikupljeni lični podaci kupaca bezbjedno se čuvaju i koriste samo u svrhe za koje su prikupljeni. Pristup prikupljenim ličnim podacima je ograničen samo na ovlašćene zaposlene. Svi zaposleni u Atlantix Group (Atlantix Travel) i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje principa zaštite privatnosti.

 

Izjava o korišćenju WSPay

Atlantix Group (Atlantix Travel) koristi WSPay za onlajn plaćanja.

                                                    

 

WSPay je siguran sistem plaćanja na mreži, plaćanja u realnom vremenu, kreditne i debitne kartice i drugi načini plaćanja. WSPay korisnik i kompanija obezbjeđuju sigurnu registraciju i prenos unijetih podataka kartice, kao i PCI DSS sertifikat koji WSPay poseduje. WSPay koristi 256-bitno šifrovanje SSL sertifikat i TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviši stepen zaštite podataka i bezbjednosti podataka.

 

Izjava o zaštiti prenosa podataka o ličnosti

Zaštita ličnih podataka u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropskog parlamenta i Savjeta broj 2016/679-Uredba i sprovođenje Opšte uredbe o zaštiti podataka.

WSPay kao autorizacija kreditne kartice i izvršilac kreditne kartice obrađuje lične podatke kao agent za obradu i obrađuje lične podatke u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka Evropskog parlamenta i Savjeta br. 2016/679 i strogim pravilima PCI DSS L1 Pravilnik o zaštiti registracija i prenosu podataka. WSPay koristi 256-bitno šifrovanje SSL sertifikat i TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviši stepen zaštite podataka i bezbjednosti podataka.

Lični podaci koji se koriste u svrhe autorizacije i prikupljanja, ili za izvršavanje ugovora ili ugovornih obaveza, smatraju se povjerljivim. WSPay ne obrađuje lične podatke osim u svrhu izvršenja ovlašćenja i fakturisanja. WSPay garantuje usaglašenost sa svim odredbama i uslovima propisanim važećim propisima o zaštiti ličnih podataka za rukovodioce obrade ličnih podataka, a posebno preduzimanje svih neophodnih tehničkih, organizacionih i bezbjednosnih mjera, posebno sa PCI DSS L1 sertifikovanim.