Kontakt

Registrovani naziv: Atlantix Group

Poslovni naziv: Atlantix Travel

PIB: 02923815

Broj telefona: +38268576666

E-mail: info@atlantixtravel.com ili atlantix.mne@gmail.com

Adresa: Jadranski put BB, 85310 Budva, Crna Gora