Povraćaj i otkazivanje

POLITIKA POVRAĆAJA NOVCA

Sve cijene navedene u tarifama Atlantix Travel-a zasnovane su na trenutnim cijenama i podložne su promjenama bez prethodne najave, državnim porezima ili bilo kakvom porastu troškova koji su izvan kontrole Atlantix Travel-a. Ako je pogrešna cijena greškom objavljena, Atlantix Travel zadržava pravo da odbije, otkaže, izmijeni ili ograniči bilo koju naruđbinu postavljenu po pogrešnoj cijeni. Atlantix Travel zadržava pravo da obavijesti Klijenta o bilo kakvom povećanju cijena koje su već objavljene u cjenovniku, brošurama ili na veb lokaciji Atlantix Travel-a. Eventualne promjene cijena neće biti izvršene bez najmanje četiri nedelje prethodne najave.

POLITIKA OTKAZIVANJA

Ukoliko se otkaže ili izmijeni do 15 dana prije planiranog datuma dolaska na turu, neće biti naplaćena naknada. Ako se otkaže ili izmijeni manje od 15 dana, naplatiće se 20 posto od planirane ture. Ako se otkaže ili izmijeni manje od 10 dana, naplatiće se 50 posto od planirane ture. Ako se otkaže ili izmijeni manje od 72 sata, naplatiće se 100 posto od planirane ture. U slučaju nepojavljivanja, biće naplaćena ukupna cijena planirane ture. Sve rezervacije uopšte moraju biti garantovane važećom kreditnom karticom. Plaćanje unaprijed: Ukupna cijena rezervacije može biti naplaćena bilo kada nakon rezervacije. Sva otkazivanja moraju biti poslata Atlantix Travel-u pismenim putem putem e-pošte (info@atlantixtravel.com).